ANUDATTA NGO

Vishawastha Mandal

Anudatta Public Service Foundation Trustee

श्री. विक्रांत दत्ताजीराव आंब्रे

Chairman And Chief Promoter

श्री. सुभाष सखाराम पवार

उपाध्यक्ष

श्री. संदेश म्हामुणकर

सेक्रेटरी

श्री. राजेंद्र विष्णू आंब्रे

संचालक

श्री. संजय दत्ताजीराव आंब्रे

कार्याध्यक्ष

श्री. सुरेश शंकरराव मोरे

सह सचिव… ( जॉइंट सेक्रेटरी )

श्री. संतोष पाटोळे

संचालक

श्री. अविनाश बाळाराम आंब्रे

संचालक

सौ. उमाताई संजय आंब्रे

संचालक

श्री. संजय मधुकर ताम्हाणे

संचालक